El president del CCJCC ha presentat als membres de Grup20 l’actualitat professional i del Col·legi.

 

En el transcurs de la reunió, el Plenari de Grup20 ha compartit amb Antoni Gómez les seves inquietuds amb relació al futur de la professió auditora.

 

Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), i Xavier Cardona, director general del CCJCC, han participat en una nova edició dels ‘Breakfasts Grup20’, que l’Associació Grup20 Auditoria organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent.

Durant la reunió, celebrada en format de videoconferència, el president del CCJCC ha presentat als membres de Grup20 l’actualitat professional i del Col·legi. Entre les iniciatives més destacades, hi figuren el paper de l’auditor, com a professional independent, en la nova Directiva Europea en matèria de sostenibilitat i en la reestructuració empresarial, després de la reforma de la Llei Concursal.

Els membres de Grup20 que han assistit a aquest ‘Breakfast Grup20’ han avaluat molt positivament les actuacions del Col·legi en matèria de formació i de promoció del paper fonamental de l’auditor en la societat i han valorat els reptes que afronta la professió auditora, especialment amb relació a la captació i retenció de talent jove i femení.

 

 

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA: 1.500 PROFESSIONALS

La missió del Col·legi és vetllar perquè l’activitat professional de l‘auditor s’adeqüi als interessos dels ciutadans, representar la professió en tots els àmbits relacionats amb l’entorn econòmic i financer, defensar els interessos dels col·legiats, regular en el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió de censor jurat de comptes, així com facilitar la formació professional de l’auditor i vetllar pel compliment de la qualitat dels treballs. En l’actualitat el Col·legi, presidit per Antoni Gómez, està integrat per 1.500 professionals pertanyents a més de 200 firmes del sector.

 

Grupo20