OBJECTIUS

TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA

L’objectiu del Grup és la millora continuada de l’exercici professional de les nostres firmes i que els usuaris valorin i gaudeixin de la seva funció en un mercat on la transparència informativa és vital.

Durant els més de vint anys de la seva trajectòria, el Grup ha portat a terme noves iniciatives per a la dinamització d’un entorn de reflexió per tal d’obrir el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques, sindicats, mitjans de comunicació, institucions docents, col·legis professionals, corporacions professionals, empreses, usuaris i companys de l’auditoria.

Totes les firmes que avui formen el Grup20 i també totes aquelles que al llarg d’aquests anys han participat en el nostre Fòrum renoven dia a dia el seu esperit i compromís de millora amb la societat civil per estar a l’alçada dels continus reptes de la nova era de la globalització econòmica.

Així mateix, mantenen la motivació per continuar lluitant per aconseguir la transparència informativa del sector i de la professió.

Des del Grup20 es vol reivindicar el prestigi de la professió amb renovades il·lusions per aconseguir, a partir de l’eficàcia, amb rigor, serietat i responsabilitat, el reconeixement cap al nostre treball i cap al bé social que aportem a la ciutadania com a col·lectiu i com a persones i així enfortir la professió auditora i elevar el seu reconeixement social.

Reflexió

Els/les nostres associats/des es defineixen per la seva inquietud per a aportar solucions per a millorar la professió.

v

Debat

Obrim el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques, sindicats, institucions docents, corporacions professionals, empreses, i companys/as d’auditoria.

l

Opinió

Participem activament en els mitjans de comunicació, amb l’objectiu de donar a conèixer les nostres reflexions i opinions.

BREAKFAST GRUP20

En el marc de les relacions institucionals i per tal de presentar les nostres propostes, s’han portat a terme, entre d’altres, contactes i entrevistes amb diverses autoritats.

Antoni Gómez, President del CCJCC, manté reunions periòdiques amb el Plenari de Grup20

Grup20, com a Fòrum de reflexió, debat i opinió d’auditoria, contribueix d’una manera extraordinàriament valuosa a divulgar les funcions que realitzem els auditors, impulsant la transparència i la confiança en les informacions que divulguen les organitzacions. És un magnífic altaveu que ajuda que la societat conegui millor la contribució a l’interès públic que aporta la nostra professió, i que ens fa sentir orgullosos de ser auditors.

Carlos Puig de Travy ha participat en els Breakfast Grup20 com a President de la Coporació d’Auditors del REA

Les organitzacions i associacions d’auditors són un element fonamental per al desenvolupament i sostenibilitat del sector. Des de la seva creació, Grup20 ha anat exercint una important labor en el camp de l’auditoria a través dels seus posicionaments en temes importants, les seves activitats relacionades amb el foment de l’activitat i donant a conèixer la realitat de la nostra activitat professional com a auditors, oferint valor afegit a l’activitat i a l’economia.

Joan B. Casas va participar en els Breakfast Grup20 en la seva etapa com a Degà del CEC

La funció del Grup20 és fonamental per reflectir l’opinió i la problemàtica de les firmes mitjanes d’auditoria, un segment molt determinant del sector que genera una oferta de serveis professionals de qualitat, amb una estructuració que permet una oferta complementària a les multinacionals, per a cobrir la demanda de l’important segment de PIMES present en l’estructura empresarial del nostre entorn.

Daniel Faura,  President de l’ACCID i expresident del CCJCC

Grup20 és una aliança consolidada de firmes auditores i consultores amb sòlida implantació a tot l’Estat.

El seu nexe és una cultura compartida de servei que integra en els seus objectius: la qualitat, el compromís, i la proximitat amb els seus clients.

Fent alhora de la Cooperació el seu valor fundacional que potencia el creixement, la sostenibilitat i la millora als seus membres.

Objectius i Valors que enforteixen a la societat i els seus grups d’interès, als que ofereixen els seus serveis.

 

Oriol Amat es va reunir amb Grup20 en la seva etapa com a conseller de la CNMV i President de l’ACCID

El Grup20 és un bon exemple de col·laboració entre firmes d’auditoria.

L’Associació té una llarga trajectòria i és una bona pràctica que demostra que la cerca de sinergies i els projectes en comú són el camí a seguir per avançar.

Enrique Rubio, Interventor i Auditor de l’Estat a la IGAE, va participar en els Breakfast Grupo20 en la seva etapa com a President de l’ICAC.

L’existència de Grup20 com a fòrum de trobada, reflexió i debat em sembla molt rellevant i oportuna en tant que permet, amb la seva vocació i esperit de cooperació, canalitzar de forma fundada les inquietuds que sorgeixen en l’exercici de l’activitat d’auditoria i transmetre possibles solucions a fi de facilitar i millorar l’exercici de l’auditoria i la transparència de la informació que publiquen les empreses.

D’acord amb el seu compromís i responsabilitat amb la funció d’interès públic que exerceix l’activitat auditora, contribueixen al fet que la societat conegui millor la tasca de l’auditor i la importància que té per a la presa de decisions i el funcionament de l’economia.

 

DIVULGACIÓ

Grup20 va néixer amb una clara voluntat de desenvolupar propostes d’innovació fruit de la nostra experiència i treball en l’àmbit normatiu i també d’organització en el sector de l’auditoria. Per aquest motiu, el Grup ha editat diferents publicacions amb l’objectiu de millorar la imatge externa que el gran públic té dels auditors/es.

“La Auditoría y la Contabilidad en el siglo XXI. Retos de una profesión”

Anàlisi del reptes de l’auditoria i la comptabilitat en l’era de la globalització econòmica i reflexió sobre la percepció social de la professió, les noves demandes del sector, la formació dels auditors i la seva responsabilitat des d’una perspectiva ètica i jurídica.

“13 Auditors opinen”

Reflexió al voltant del paper social que s’espera de la professió auditora i proposta de mesures per reforçar la seva credibilitat i independència i afavorir la màxima qualitat en les tasques realitzades.

Vídeo del 20è Aniversari

Galeria de fotos de l’acte de celebració