OBJECTIUS

TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA

L’objectiu del Grup és la millora continuada de l’exercici professional de les nostres firmes i que els usuaris valorin i gaudeixin de la seva funció en un mercat on la transparència informativa és vital.

Durant els més de vint anys de la seva trajectòria, el Grup ha portat a terme noves iniciatives per a la dinamització d’un entorn de reflexió per tal d’obrir el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques, sindicats, mitjans de comunicació, institucions docents, col·legis professionals, corporacions professionals, empreses, usuaris i companys de l’auditoria.

Totes les firmes que avui formen el Grup20 i també totes aquelles que al llarg d’aquests anys han participat en el nostre Fòrum renoven dia a dia el seu esperit i compromís de millora amb la societat civil per estar a l’alçada dels continus reptes de la nova era de la globalització econòmica.

Així mateix, mantenen la motivació per continuar lluitant per aconseguir la transparència informativa del sector i de la professió.

Des del Grup20 es vol reivindicar el prestigi de la professió amb renovades il·lusions per aconseguir, a partir de l’eficàcia, amb rigor, serietat i responsabilitat, el reconeixement cap al nostre treball i cap al bé social que aportem a la ciutadania com a col·lectiu i com a persones i així enfortir la professió auditora i elevar el seu reconeixement social.

Reflexió

Els/les nostres associats/des es defineixen per la seva inquietud per a aportar solucions per a millorar la professió.

v

Debat

Obrim el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques, sindicats, institucions docents, corporacions professionals, empreses, i companys/as d’auditoria.

l

Opinió

Participem activament en els mitjans de comunicació, amb l’objectiu de donar a conèixer les nostres reflexions i opinions.

DIVULGACIÓ

Grup20 va néixer amb una clara voluntat de desenvolupar propostes d’innovació fruit de la nostra experiència i treball en l’àmbit normatiu i també d’organització en el sector de l’auditoria. Per aquest motiu, el Grup ha editat diferents publicacions amb l’objectiu de millorar la imatge externa que el gran públic té dels auditors/es.

“La Auditoría y la Contabilidad en el siglo XXI. Retos de una profesión”

Anàlisi del reptes de l’auditoria i la comptabilitat en l’era de la globalització econòmica i reflexió sobre la percepció social de la professió, les noves demandes del sector, la formació dels auditors i la seva responsabilitat des d’una perspectiva ètica i jurídica.

“13 Auditors opinen”

Reflexió al voltant del paper social que s’espera de la professió auditora i proposta de mesures per reforçar la seva credibilitat i independència i afavorir la màxima qualitat en les tasques realitzades.

Vídeo del 20è Aniversari

Galeria de fotos de l’acte de celebració