OBJECTIUS

TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA

L’objectiu del Grup és la millora continuada de l’exercici professional de les nostres firmes i que els usuaris valorin i gaudeixin de la seva funció en un mercat on la transparència informativa és vital.

Durant els trenta anys de la seva trajectòria, el Grup ha portat a terme noves iniciatives per a la dinamització d’un entorn de reflexió per tal d’obrir el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques, sindicats, mitjans de comunicació, institucions docents, col·legis professionals, corporacions professionals, empreses, usuaris i companys de l’auditoria.

Totes les firmes que avui formen el Grup20 i també totes aquelles que al llarg d’aquests anys han participat en el nostre Fòrum renoven dia a dia el seu esperit i compromís de millora amb la societat civil per estar a l’alçada dels continus reptes de la nova era de la globalització econòmica.

Així mateix, mantenen la motivació per continuar lluitant per aconseguir la transparència informativa del sector i de la professió.

Des del Grup20 es vol reivindicar el prestigi de la professió amb renovades il·lusions per aconseguir, a partir de l’eficàcia, amb rigor, serietat i responsabilitat, el reconeixement cap al nostre treball i cap al bé social que aportem a la ciutadania com a col·lectiu i com a persones i així enfortir la professió auditora i elevar el seu reconeixement social.

Reflexió

Els/les nostres associats/des es defineixen per la seva inquietud per a aportar solucions per a millorar la professió.

v

Debat

Obrim el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques, sindicats, institucions docents, corporacions professionals, empreses, i companys/es d’auditoria.

l

Opinió

Participem activament en els mitjans de comunicació, amb l’objectiu de donar a conèixer les nostres reflexions i opinions.

BREAKFAST GRUP20

En el marc de les relacions institucionals i per tal de presentar les nostres propostes, s’han portat a terme, entre d’altres, contactes i entrevistes amb diverses autoritats.

Antoni Gómez va participar en els Breakfast Grup20 en la seva etapa com a President del CCJCC

Grup20, com a Fòrum de reflexió, debat i opinió d’auditoria, contribueix d’una manera extraordinàriament valuosa a divulgar les funcions que realitzem els auditors, impulsant la transparència i la confiança en les informacions que divulguen les organitzacions. És un magnífic altaveu que ajuda que la societat conegui millor la contribució a l’interès públic que aporta la nostra professió, i que ens fa sentir orgullosos de ser auditors.

Carlos Puig de Travy, Degà del CEC, ha participat en els Breakfast Grup20 com a President de la Coporació d’Auditors del REA

Les organitzacions i associacions d’auditors són un element fonamental per al desenvolupament i sostenibilitat del sector. Des de la seva creació, Grup20 ha anat exercint una important labor en el camp de l’auditoria a través dels seus posicionaments en temes importants, les seves activitats relacionades amb el foment de l’activitat i donant a conèixer la realitat de la nostra activitat professional com a auditors, oferint valor afegit a l’activitat i a l’economia.

Joan B. Casas va participar en els Breakfast Grup20 en la seva etapa com a Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, CEC

La funció del Grup20 és fonamental per reflectir l’opinió i la problemàtica de les firmes mitjanes d’auditoria, un segment molt determinant del sector que genera una oferta de serveis professionals de qualitat, amb una estructuració que permet una oferta complementària a les multinacionals, per a cobrir la demanda de l’important segment de PIMES present en l’estructura empresarial del nostre entorn.

Daniel Faura,  expresident de l’ACCID i expresident del CCJCC

Grup20 és una aliança consolidada de firmes auditores i consultores amb sòlida implantació a tot l’Estat.

El seu nexe és una cultura compartida de servei que integra en els seus objectius: la qualitat, el compromís, i la proximitat amb els seus clients.

Fent alhora de la Cooperació el seu valor fundacional que potencia el creixement, la sostenibilitat i la millora als seus membres.

Objectius i Valors que enforteixen a la societat i els seus grups d’interès, als que ofereixen els seus serveis.

 

Oriol Amat va participar en els Breakfast Grup20 en la seva etapa com a Degà del CEC

El Grup20 és un bon exemple de col·laboració entre firmes d’auditoria.

L’Associació té una llarga trajectòria i és una bona pràctica que demostra que la cerca de sinergies i els projectes en comú són el camí a seguir per avançar.

Enrique Rubio, Interventor i Auditor de l’Estat a la IGAE, va participar en els Breakfast Grupo20 en la seva etapa com a President de l’ICAC.

L’existència de Grup20 com a fòrum de trobada, reflexió i debat em sembla molt rellevant i oportuna en tant que permet, amb la seva vocació i esperit de cooperació, canalitzar de forma fundada les inquietuds que sorgeixen en l’exercici de l’activitat d’auditoria i transmetre possibles solucions a fi de facilitar i millorar l’exercici de l’auditoria i la transparència de la informació que publiquen les empreses.

D’acord amb el seu compromís i responsabilitat amb la funció d’interès públic que exerceix l’activitat auditora, contribueixen al fet que la societat conegui millor la tasca de l’auditor i la importància que té per a la presa de decisions i el funcionament de l’economia.

 

Javier Quintana, director general de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Ens ha tocat viure un moment fantàstic de la Història, però també molt complex, en el qual les noves tecnologies, que inicialment anaven a impulsar la gran societat de la informació, no sempre permeten accedir al veritable coneixement. Per l’experiència que he tingut amb Grup20, crec que el contacte personal i professional pel qual aposten està afavorint la difusió d’aquest coneixement, de com hem d’entendre la transparència en una societat moderna i de les idees innovadores que els auditors de comptes necessiten per a continuar avançant en els seus nivells de professionalització.

DIVULGACIÓ

Grup20 va néixer amb una clara voluntat de desenvolupar propostes d’innovació fruit de la nostra experiència i treball en l’àmbit normatiu i també d’organització en el sector de l’auditoria. Per aquest motiu, el Grup ha editat diferents publicacions amb l’objectiu de millorar la imatge externa que el gran públic té dels auditors/es.

“La Auditoría y la Contabilidad en el siglo XXI. Retos de una profesión”

Anàlisi del reptes de l’auditoria i la comptabilitat en l’era de la globalització econòmica i reflexió sobre la percepció social de la professió, les noves demandes del sector, la formació dels auditors i la seva responsabilitat des d’una perspectiva ètica i jurídica.

“13 Auditors opinen”

Reflexió al voltant del paper social que s’espera de la professió auditora i proposta de mesures per reforçar la seva credibilitat i independència i afavorir la màxima qualitat en les tasques realitzades.

Vídeo del 20è Aniversari

Galeria de fotos de l’acte de celebració