Grup20, l’Associació de les principals firmes mitjanes d’auditoria d’Espanya, destaca el paper de les auditores per a fomentar la transparència empresarial durant la crisi econòmica provocada pel coronavirus.

Els membres de Grup20 consideren que les subvencions econòmiques europees haurien de ser auditades, tenint en compte que Espanya comptarà amb 140.000 milions d’euros del fons de la Unió Europea per a la recuperació econòmica després de la pandèmia.

Grup20 proposa també l’obligatorietat de realitzar Informes de Procediments Acordats per a comprovar que els avals concedits per l’Institut de Crèdit Oficial han estat destinats a la finalitat per la qual van ser concedits, amb l’objectiu de reforçar la transparència econòmica.

La col·laboració de les firmes multidisciplinàries de Grup20 és primordial per a mantenir el funcionament estructural de l’economia i les firmes estan treballant per a afrontar els reptes econòmics i empresarials que planteja el futur.

Grupo20