L’Associació de les vint principals firmes mitjanes d’auditoria a Espanya sol·licita mesures per a enfortir l’economia i millorar la transparència empresarial

 

Grup20 defensa la promoció de l’auditoria de les pimes de menor dimensió, amb una reducció dels límits obligatoris per a auditar-se, i el foment d’auditories voluntàries

 

Considera que les conclusions de l’estudi “L’Auditoria de Comptes en les empreses” de l’ICJCE són un clar reflex dels beneficis de l’auditoria per a les petites i mitjanes empreses

Les pimes auditades van obtenir uns millors resultats entre 2008 i 2018, amb un increment superior de les seves vendes i van generar més ocupació

 

L’Associació Grup20 de firmes mitjanes d’auditoria defensa la necessitat de promoure l’auditoria de les pimes de menor dimensió, mitjançant una reducció dels límits obligatoris per a auditar-se, amb l’objectiu d’enfortir l’economia i millorar la transparència empresarial.

Actualment, les empreses obligades a auditar-se han de complir durant dos anys consecutius, dos dels següents requisits: actiu superior a 2.850.000 €, xifra de negocis superior a 5.700.000€ i/o plantilla mitjana de treballadors superior a 50.

Per als membres de Grup20 aquests límits són encara massa alts i advoquen per promoure un estudi en l’àmbit legislatiu enfocat a reduir els límits obligatoris per a auditar-se, a més de facilitar mesures i ajudes que afavoreixin les auditories voluntàries d’aquelles empreses que no estan obligades a fer-ho. Mercè Martí, presidenta de Grup20, considera fonamental que els organismes legisladors prenguin decisions en aquesta direcció i ha assegurat que “el foment de l’auditoria en empreses de menor dimensió servirà per a enfortir l’economia i la transparència empresarial, així com per a reforçar la confiança d’inversors en la informació financera de les pimes”.

Grup20 ha analitzat les conclusions de l’estudi “L’Auditoria de Comptes en les empreses”, realitzat per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en col·laboració amb la Universidad de Alcalá de Henares, i considera que són una mostra més dels beneficis que aporta l’auditoria a les empreses. És per aquest motiu que Grup20 se suma a la proposta de l’ICJCE de reduir dels límits obligatoris en les auditories estatutàries. Tal com ha afirmat Ferrán Rodríguez, president de l’ICJCE, aquesta mesura “ajudaria les petites i mitjanes empreses espanyoles a avançar en els seus processos de professionalització i a accedir als recursos financers que necessitaran per a afrontar la complexa situació econòmica a la qual s’enfronten”.

Segons aquest estudi, les empreses que auditen els seus comptes van facturar més diners, van generar més ocupació, es van recuperar abans de la crisi de 2008 i presenten un menor endeutament que la resta.

Les pimes auditades també van incrementar les seves vendes, van generar més ocupació i van augmentar els seus resultats de 2008 a 2018.

Així, de les 89.568 empreses espanyoles analitzades en l’estudi, 71.418 van complir durant els anys 2008 a 2018 les condicions de micro, petites i mitjanes empreses definits per la Comissió Europea: volum de negoci inferior a 50 milions d’euros, balanç general inferior a 43 milions d’euros i empleats inferiors a 250. D’aquestes pimes, el 29,37% auditen els seus comptes anuals i el 70,63% no els auditen. De les auditades, algunes no compleixen els requisits obligatoris d’auditoria, per la qual cosa s’auditen voluntàriament.

Les pimes auditades van incrementar les seves vendes mitjanes entre 2008 i 2018 el 15,69% i les pimes no auditades el 6,55%, prop de nou punts percentuals de diferència. També les pimes auditades van incrementar la seva mitjana d’empleats entre 2008 i 2018 el 9,86%% i les pimes no auditades el 2,68%, més de set punts percentuals de diferència. Les pimes auditades i les no auditades van tenir una rendibilitat similar en els anys 2008 i 2009, però a partir d’aquest any les pimes auditades van tenir una rendibilitat mitjana superior.

Les pimes auditades van augmentar els seus resultats mitjans entre 2008 i 2018 el 65,20% i les pimes no auditades el 38%, gairebé 27 punts més en les pimes auditades.

 

GRUP20- FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D’AUDITORIA

L’Associació Grup20 agrupa el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les Big4. Amb una facturació agregada de més de 184 M€, les 20 firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les multinacionals, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 44 principals firmes de l’Estat.

Durant els més de vint-i-cinc anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l’articulació de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant un canal de transmissió de les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la necessitat d’independència de l’auditor.

Actualment, Grup20 està configurat per Alexandre Folch (AFP), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Josep Serra (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS I ASSOCIATS AUDITORS), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

Notícia a Técnica Contable Financiera i  Lawyerpress

 

Grupo20