El Plenari de Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria- ha aprovat per unanimitat la incorporació d’una nova firma a l’Associació, Bové Montero, que estarà representada pel seu soci Josep Serra.

Grup20 està format actualment per vint firmes mitjanes del sector de l’auditoria a Espanya, que representen el deu per cent de la facturació total del mercat espanyol i un quaranta per cent de la facturació de les firmes mitjanes.

Grup20 va néixer fa més de 25 anys de la iniciativa de firmes mitjanes d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobretot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

BOVÉ MONTERO I ASSOCIATS

Fundada fa més de 40 anys, Bové Montero i Associats treballa en el camp de l’auditoria, consultoria, assessorament comptable, jurídic-tributari i laboral. Present a Barcelona, Madrid, Palma, Sevilla i València, la firma representa a HLB International a Espanya, una xarxa global d’assessors i comptables amb presència a 153 països que combina experiència local amb capacitat global. La companyia serveix a clients molt diversos, bona part d’ells empreses estrangeres pertanyents a importants grups internacionals.

Bové Montero ha decidit unir-se a Grup20 per a participar amb els objectius de l’associació, dirigits a una millora constant de l’exercici professional de l’auditor i a un acostament a la realitat de l’empresari i a les seves necessitats mitjançant una informació rellevant i transparent.

Grupo20