En el marc d’una nova edició presencial del ‘Breakfast Grup20’ celebrada a Barcelona, Santiago Durán ha presentat les novetats sobre l’actualitat del sector, el marc regulador, així com l’activitat de l’ICAC i les perspectives de futur de l’auditoria.

 

Durant la trobada, els membres de l’Associació Grup20 han mantingut un col·loqui amb el president de l’ICAC sobre les inspeccions de l’ICAC, la implantació dels requeriments del Nou Reglament d’Auditoria, la rotació d’auditors, la gestió del talent, la digitalització o les memòries de sostenibilitat.

 

El Plenari de Grup20 Auditoria, l’Associació representant de les firmes auditores mitjanes, s’ha reunit amb Santiago Durán, president de l’ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el marc d’una nova edició presencial del ‘Breakfast Grup20’ celebrada a Barcelona.

En el transcurs del ‘Breakfast Grup20’, que l’Associació organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent, Santiago Durán ha presentat les novetats sobre l’actualitat del sector, el marc regulador, així com l’activitat de l’ICAC i les perspectives de futur de l’auditoria.

El Plenari de Grup20 ha plantejat al President de l’ICAC diferents qüestions sobre les inspeccions de l’ICAC, la implantació dels requeriments del Nou Reglament d’Auditoria, la rotació d’auditors, la gestió del talent, la digitalització o les memòries de sostenibilitat.

 

 

Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria

Grup20 va néixer de la iniciativa de diferents firmes d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

L’Associació Grup20 reuneix el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de més de 339 M€, les 21 firmes de l’Associació representen prop d’un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 42 principals firmes de l’Estat.

Actualment, Grup20 està configurat per Diego Soler (AFP), Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS I ASSOCIATS AUDITORS), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

ICAC

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC) és un Organisme Autònom creat per la Llei 19/1988, adscrit al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que regeix la seva actuació per les lleis i disposicions generals que li siguin aplicables i, especialment, pel que per aquesta mena d’Organismes públics disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com pel que s’estableix específicament en la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en el Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 2/2021, i en el seu Estatut, aprovat per Reial decret 302/1989.

Atesa la regulació anteriorment esmentada, a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes li corresponen dos grans blocs de funcions, d’una banda, les que es refereixen a la normalització comptable i d’altra banda les que corresponen a l’auditoria de comptes.

 

Grupo20