L’Associació Grup20 alerta sobre la preocupant concentració en el sector de l’auditoria a Espanya i defensa la instauració de l’auditoria conjunta obligatòria per a una competència més eficient

Considera que la distribució de la facturació de les societats d’auditoria a Espanya no afavoreix la competència i que la concentració del sector continua limitant l’entrada de firmes mitjanes a treballs en Entitats d’Interès Públic

L’Associació Grup20 de firmes mitjanes d’auditoria defensa la instauració de l’auditoria conjunta obligatòria, en la qual dues firmes independents emeten una única opinió conjunta sobre els estats financers d’una empresa, per a obrir el mercat a una competència més eficient a Espanya i beneficiar així a tots els actors del sector econòmic i empresarial.

Grup20 considera que la distribució de la facturació de les societats d’auditoria a Espanya no afavoreix la competència. Segons l’últim anuari de l’ICAC sobre la “Situació de l’Auditoria el 2019”, quatre societats d’auditoria, que representen un 0,3% del total de societats, van facturar més del 60% del total, 432’4 dels 699’8 milions d’euros totals facturats per societats auditores.

Les firmes de Grup20 constaten que el mercat de l’auditoria s’ha anat estructurant en forma d’oligopoli, on quatre firmes sumen gairebé el total de la facturació en Entitats d’Interès Públic. A Espanya, segons l’anuari de l’ICAC de 2018, les Big Four auditaven societats que aglutinaven el 97,6% del total de la xifra de negoci de totes les EIPs (Entitats d’Interès Públic) el 2016 i amb relació al número societats auditades, aquestes suposaven un 81,5% del total de les EIPs.

Grup20 manifesta que aquesta enorme concentració del sector de l’auditoria limita l’entrada de firmes mitjanes a treballs en Entitats d’Interès Públic. Per tant, consideren que l’auditoria conjunta estimularia la competència entre un nombre més ampli de firmes d’auditoria.

Estudis empírics i l’experiència de països on l’auditoria conjunta és una realitat han demostrat que l’auditoria conjunta millora la qualitat d’aquesta, ja que els assumptes conflictius i polèmics són debatuts entre els dos socis signants i els seus col·legues, les aportacions dels quals enriqueixen l’informe d’auditoria. Un eventual augment del cost de l’auditoria, si es produís, no és material i quedaria compensat amb l’increment de la qualitat.

L’Associació posa com a exemple França, on l’auditoria conjunta és una realitat fa més de cinquanta anys i les firmes mitjanes d’auditoria han pogut créixer en nous mercats auditant a empreses cotitzades del SBF 120, o Regne Unit, on The Competition and markets Authority (CMA) va elaborar un informe que apuntava que l’auditoria conjunta obligatòria seria un possible remei perquè les firmes d’auditoria mitjanes poguessin optar a auditar grans empreses de la FTSE350.

L’informe publicat per la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sobre el Reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes (LAC) recomanava també “reconsiderar el règim d’auditories conjuntes” i reformular-lo com un mecanisme de foment de la competència i d’entrada real i efectiva de nous operadors.

 

Notícies a: 

 
 
 
 
 

 

Grupo20