Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria, ha publicat el seu nou decàleg, subscrit pels representants de les 20 firmes mitjanes d’auditoria que formen part de l’Associació.

El “Decàleg de Grup20” inclou les claus per al funcionament de l’Associació, amb més de 25 anys d’història, a més de recomanacions i aportacions per a fomentar bones pràctiques en el sector de l’auditoria:

1- Col·laboració
Promoure la col·laboració entre les firmes auditores mitjanes per a la reivindicació de mesures que contribueixin a enfortir la imatge de la professió.

2- Reflexió
Reflexionar sobre l’estat actual de la feina de les firmes per a proposar respostes a les necessitats del sector de l’auditoria.

3- Debat
Mantenir el debat amb organitzacions empresarials, institucions públiques, sindicats, mitjans de comunicació, institucions docents, col·legis professionals, corporacions professionals, empreses, i companys/as d’auditoria.

4- Opinió
Participar activament en els mitjans de comunicació i xarxes socials, amb l’objectiu de donar a conèixer les reflexions i opinions de les auditores mitjanes.

5- Auditoria
Estudiar l’actual regulació del sector de l’auditoria i aquelles noves propostes legislatives que afectin la nostra activitat.

6- Qualitat
Assumir un compromís de qualitat dins de les firmes mitjanes d’auditoria i desenvolupar un paper fonamental en el sector.

7- Transparència
Continuar lluitant per a aconseguir la transparència informativa del sector de l’auditoria i de la professió.

8- Compromís
Defensar un compromís de millora amb la societat civil per a estar a l’altura dels continus reptes de la nova era de la globalització econòmica.

9- Prestigi
Reivindicar el prestigi de la professió per a aconseguir el reconeixement cap a la nostra feina i el bé social que aportem a la ciutadania com a col·lectiu i com a persones i així reforçar la professió auditora i elevar el seu reconeixement social.

10- Divulgació
Fomentar l’edició de publicacions de les auditores mitjanes que contribueixin a millorar la imatge externa que el gran públic té dels auditors i auditores.

 

Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria

Grup20 està format actualment per vint destacades empreses del sector de l’auditoria a Espanya, que representen un deu per cent de la facturació total del mercat espanyol i un quaranta per cent de la facturació de les firmes mitjanes.

L’Associació Grup20 va néixer fa més de 25 anys de la iniciativa de firmes mitjanes d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

Grup20 està configurat avui dia per Alexandre Folch (AFP), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Josep Serra (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Joan Camps (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

Grupo20