Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, des de Grup20 volem mostrar el nostre compromís amb l’objectiu mundial, promogut per les Nacions Unides, d’aconseguir un futur més igualitari, on la presència de dones líders en càrrecs de direcció dins de les firmes d’auditoria no sigui una excepció.

Segons el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), a Catalunya “només hi ha un 18% de dones col·legiades i en les firmes d’auditoria es constata molt poca presència femenina en els càrrecs directius”. Davant aquesta alarmant situació, des de Grup20 vam decidir promoure, just fa un any, l’adhesió de les nostres firmes al Decàleg d’Equitat impulsat pel CCJCC, amb l’objectiu “d’aconseguir un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional per a erradicar qualsevol forma de discriminació de gènere” i també per a “donar una major visibilitat social i professional a les dones auditores amb càrrecs directius per a crear referents del sector”.

Recentment, l’equip de recerca de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa (ESCI-UPF) i la Comissió d’Equitat de Gènere del CCJCC, en la qual participen diferents representants de les firmes de Grup20, han publicat un informe per a conèixer els principals motius d’aquesta reduïda presència de dones en el sector i també per a emprendre accions orientades a la retenció de talent femení en les firmes d’auditoria.

La situació de la dona en el sector de l’auditoria no deixa de reflectir una problemàtica generalitzada en el nostre entorn laboral i social, que s’ha vist agreujada en l’actual context de pandèmia i la resolució de la qual hauria d’incumbir dones i homes per igual. Parlem de les dificultats de conciliació entre la vida professional i personal, un dels principals obstacles que troben les dones auditores en la seva carrera, especialment aquelles amb menors a càrrec seu, segons resultats de l’informe.

En les seves conclusions, aquest estudi també destaca que “la presència de la dona s’equipara a la de l’home en les primeres categories de la carrera professional d’auditoria, però decau abruptament en la categoria de Sòcia de la firma”.

Des de Grup20 considerem que les firmes auditores hem de comprometre’ns a continuar treballant conjuntament per a revertir aquesta situació que provoca situacions de desigualtat molt preocupants i reforçar totes aquelles mesures que fomentin l’equitat i l’empoderament de les dones auditores. Volem dotar a les pròximes generacions de la força necessària per a trencar l’etern i indestructible sostre de vidre que impedeix a moltes dones amb una gran preparació i talent aconseguir els càrrecs de més responsabilitat.

En aquest sentit, Grup20 vol donar a conèixer i incentivar les iniciatives que les firmes podrien desenvolupar per a impulsar un canvi significatiu en matèria d’equitat de gènere, segons les valoracions de les dones auditores expressades en l’enquesta realitzada per a elaborar l’informe. Entre les accions proposades per a atreure i retenir el talent femení, destaquen aquelles que faciliten la conciliació, així com la definició de criteris objectius i transparents en els processos de reconeixement del treball.

Encara que les dades obtingudes reflecteixen així mateix la insatisfacció de les auditores respecte al nivell d’estrès i la durada de la jornada laboral, volem també subratllar altres aspectes més optimistes com són l’alta satisfacció de les enquestades quant al contingut del treball d’auditoria (autonomia, oportunitats per a l’aprenentatge, repte intel·lectual, etc.), i en les relacions amb companys i companyes de feina.

Amb aquests testimonis més esperançadors en ment, que ens recorden els elements més valorats de la nostra professió, des de Grup20 continuarem defensant totes aquelles accions necessàries per a erradicar les desigualtats de gènere i que permetin a les dones desenvolupar les seves capacitats amb la màxima llibertat en el món de l’auditoria, per a erigir un entorn professional molt més just, així com per a preservar i potenciar el talent femení dins del nostre sector.

Mercè Martí (Kreston Iberaudit), Presidenta de Grup20 i Presidenta de la Comissió d’Equitat del CCJCC

Noelia Acosta (Audiaxis), Membre de la Junta Directiva de Grup20 i de la Comissió d’Equitat del CCJCC

Grupo20