El Plenari de Grup20 Auditoria ha aprovat per unanimitat en la seva última assemblea la renovació de la Junta Directiva de l’Associació amb la reelecció de Mercè Martí (Kreston Iberaudit) com a presidenta, Pere Ruiz (Faura-Casas) com a vicepresident, Ramon Riera (Viraudit) com a secretari, Noelia Acosta (Audiaxis) com a tresorera i Joan Siurana (Moore Addveris) com a vocal.

L’Associació està configurada per 21 destacades empreses del sector de l’auditoria i agrupa el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les Big4. Amb una facturació agregada de més de 184 M€, les firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les multinacionals.

L’equip directiu continuarà al càrrec de la gestió de l’Associació durant els pròxims dos anys, amb l’objectiu de continuar reivindicant mesures que afavoreixin la transparència de la informació financera i econòmica. Així Grup20 ha llançat recentment diverses propostes com són, entre altres, l’impuls del paper de l’auditoria en la verificació de l’adequada aplicació dels fons europeus; la defensa de l’auditoria de les pimes de menor dimensió i el foment d’auditories voluntàries; l’aposta per l’equitat de gènere i la retenció del talent femení en el sector; o la promoció de l’auditoria conjunta.

Aquest últim bienni, Grup20 ha continuat liderant també iniciatives de debat com el principal interlocutor de les firmes mitjanes amb els representants institucionals, i ha mantingut trobades i reunions (en la seva major part en format virtual, a causa de la pandèmia) amb Santiago Durán, president de l’ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Antoni Cañete, president de PIMEC, Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya; Daniel Faura, president de l’ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció; Oriol Amat, en la seva etapa com a president del CEC, Col·legi d’Economistes de Catalunya; Antoni Gómez, president del CCJCC, Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya; Xavier Cardona, director general del CCJCC; Javier Quintana, director general de l’ICJCE, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espanya, etc.

Mercè Martí, presidenta de Grup20, ha destacat que, en aquest nou mandat, “la Junta Directiva de Grup20 continuarà amb el seu treball destinat a enfortir la representació i prestigi de les firmes mitjanes dins del sector, així com promoure projectes que consolidin el paper de l’auditoria en la societat”.

 

Grupo20