Daniel Masferrer (Bové Montero) i Miguel Ángel Catalán (Auren) s’incorporen a la Junta com a vocals

 

Setembre de 2023.- El Plenari de Grup20 Auditoria ha aprovat per unanimitat en la seva última assemblea la renovació de la Junta Directiva de l’Associació amb la reelecció de Mercè Martí (Kreston Iberaudit) com a presidenta, Pere Ruiz (Faura-Casas) com a vicepresident, Ramon Riera (Viraudit) com a secretari, Noelia Acosta (Audiaxis) com a tresorera i Joan Siurana (Moore Addveris) com a vocal. S’incorporen a la Junta Directiva Daniel Masferrer (Bové Montero) i Miguel Ángel Catalán (Auren) com a vocals.

Grup20, que l’any vinent celebrarà el seu 30è Aniversari, reuneix el major volum de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de prop de 400 M€, les 21 firmes mitjanes multidisciplinàries que formen part de l’Associació representen un 42% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’.

La renovada Junta Directiva de l’Associació Grup20 Auditoria continuarà apostant per a reivindicar aquelles accions que promoguin la transparència econòmica, així com les millors pràctiques professionals dins del sector de l’auditoria.

Durant aquest últim bienni ha estat destacable el compromís de l’Associació per a fomentar la seva activitat com a ‘Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre Auditoria’ dins dels ‘Breakfasts Grup20’, trobades virtuals i presencials celebrades amb rellevants representants institucionals i empresarials com són: Santiago Durán, president de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Antoni Gómez, com a president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya; Emilio Álvarez, president del REA, Registro de Economistas Auditores; Carles Puig de Travy, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Montserrat Casanovas, presidenta de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció; Oriol Alba, secretari general de CECOT; Mònica Roca i Aparici, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona; José Carlos Naranjo, president de FIASEP; Natividad Valenzuela, directora general de FIASEP; l’Il·lustre Senyor Miquel Salazar Canalda, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya; Gonzalo Ramos, secretari general del Public Interest Oversight Board (PIOB); Isona Passola, presidenta de l’Ateneu Barcelonès i Daniel Faura, membre de la Junta Directiva de l’Ateneu.

Mercè Martí, presidenta de Grup20 Auditoria, ha assegurat que “la renovació i ampliació de la Junta Directiva de Grup20 ens permetrà, a les portes del nostre 30è Aniversari, reforçar la nostra activitat com a principal Associació a Espanya de firmes mitjanes multidisciplinàries”.

 

Els membres de Grup20 durant l’assemblea de renovació de la Junta Directiva.

 

Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria

L’Associació Grup20 agrupa el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de prop de 400 M€, les 21 firmes de l’Associació representen un 42% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 41 principals firmes de l’Estat.

Durant els prop de trenta anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l’articulació de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant un canal de transmissió de les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la necessitat d’independència de l’auditor.

Actualment, Grup20 està configurat per Diego Soler (AFP), Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS I ASSOCIATS AUDITORS), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

Grupo20