Manifest de Grup20 amb motiu del Dia Internacional de la Dona de 2023

 

Grup20 se suma un any més a la reivindicació del Dia Internacional de la Dona i manifesta el seu compromís amb donar suport a aquelles activitats que promoguin la igualtat entre els gèneres en tots els àmbits i, especialment, les que afavoreixin l’empoderament femení en el sector de l’auditoria.

Actualment, segons dades de l’ICAC, del total d’exercents el 2022, el 78 % són homes i el 22 % dones. Malgrat l’evolució experimentada els últims anys, l’auditoria continua sent una professió amb una baixa representació femenina, per la qual cosa és imprescindible continuar promovent, a través de fòrums de debat, el rellevant paper de les dones auditores en el sector.

Grup20 creu que és necessari també fomentar el lideratge femení i la visibilitat del talent de les auditores que formen part de la nostra Associació per a facilitar, juntament amb altres mesures, el seu ascens als llocs de direcció. Segons un informe elaborat per LinkedIn i el Fòrum Econòmic Mundial, a Espanya les dones tenen un 65 % menys de possibilitats d’ascendir que els homes, per la qual cosa hem de treballar en accions que ens ajudin a trencar l’encara existent sostre de vidre.

Per a promoure aliances que impulsin l’equitat de gènere i l’empoderament femení és important la sororitat entre les auditores i la creació d’espais de conversa perquè les dones puguin compartir experiències professionals, en un ambient de cooperació i solidaritat.

En l’entorn professional de les firmes també és significativa, sobretot entre dones auditores, la mentoria o relació de desenvolupament personal i professional en la qual una mentora amb més coneixements i major recorregut en el món empresarial orienta a professionals amb menys experiència, amb l’objectiu de motivar i desenvolupar noves habilitats.

La voluntat de transmetre l’entusiasme per la professió cobra especial rellevància en un sector en el qual la retenció del talent és un dels principals reptes. Segons l’informe “Diversitat de Gènere en l’Auditoria de Comptes” de l’ICJCE, “per a fomentar la retenció i promoció del talent femení les firmes d’auditoria han augmentat les mesures per a facilitar la conciliació, com ara la flexibilitat horària o el teletreball, aspecte fonamental per a garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones”.

Enguany, el lema proposat per Nacions Unides per al Dia Internacional de la Dona és “Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere” i explora els efectes de la bretxa digital de gènere en el creixement de les desigualtats socials i econòmiques. Segons l’ONU, la incorporació de les dones a la tecnologia permet solucions més creatives i té un major potencial per a innovacions que satisfacin les necessitats de les dones i promoguin la igualtat. Des de les firmes d’auditoria, hem de donar suport al rol de les dones en la creixent digitalització de la professió, especialment després de l’entrada en vigor del nou reglament.

Des de Grup20 defensem la diversitat així com la lluita i conscienciació contra les desigualtats. Així mateix, condemnem qualsevol classe de discriminació i violència contra les dones, oferint espais segurs on es garanteixi la llibertat d’expressió.

A més, pel que fa a la col·laboració institucional, l’Associació dona suport i promou les iniciatives dutes a terme per les principals corporacions del sector auditor per a fomentar l’equitat de gènere en les firmes.

Grup20 considera que és necessari també donar un impuls a la recerca i és per aquest motiu que afavoreix la participació dels seus membres en estudis i enquestes desenvolupats per diferents entitats per a dur a terme treballs de recerca sobre la igualtat de gènere en les empreses, que permetin avançar cap a una societat més igualitària.

Finalment, l’associació divulga l’activitat de les firmes relacionades amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5 destinat a “Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les nenes”. Entre les mesures per a contribuir a aquest ODS dins de l’empresa, destaquen la creació de Plans d’Igualtat, l’augment del nombre de dones en cada nivell dins de l’empresa, especialment en llocs de responsabilitat, la formació en matèria de gènere, etc.

Totes aquestes accions comparteixen els mateixos objectius de garantir un present i un futur més just en el qual es fomenti el talent femení dins del sector de l’auditoria i en el qual cada vegada ressoni amb més força la veu de les dones auditores.

 

Grupo20