En un context econòmic i social, marcat per la pandèmia i la invasió a Ucraïna, els professionals del sector de l’auditoria reivindiquen la seva rellevant funció, posant en valor la qualitat i veracitat de les auditories de comptes.

 

Manifest de suport a l’ICJCE: “Els auditors enfront del Covid i la Guerra”

Les firmes de Grup20 manifesten el seu suport a les declaracions realitzades per diferents representants del sector de l’auditoria en el vídeo publicat per l’ICJCE “Els auditors enfront del Covid i la Guerra” en el qual s’explica “la feina que han hagut de realitzar els auditors en els últims dos anys en què han viscut un veritable terratrèmol a conseqüència de la situació sanitària, marcada pel Covid, i per les enormes tensions geopolítiques que han generat grans moviments en els mercats, processos inflacionistes aguts i constants novetats reguladores”.

Durant aquests dos últims anys, les firmes de Grup20 han mantingut els seus alts estàndards de qualitat per als treballs d’auditoria realitzats a entitats i pimes, que a Espanya formen el 99% del teixit empresarial i representen el 62% del PIB.

Paral·lelament, les firmes han continuat treballant en la seva reorganització interna per a adaptar-se a la modificació del Pla General de Comptabilitat i al nou Reglament que desenvolupa la Llei d’Auditoria de Comptes, a més de preparar-se per a la pròxima renovació de la Directiva Europea d’informació no financera, on la sostenibilitat serà la protagonista.

Les firmes auditores han demostrat una vegada més la seva gran capacitat d’adaptació als canvis normatius, a més d’executar una ràpida i eficaç implementació de nous avanços tecnològics en matèria de digitalització, accelerats per la pandèmia.

Per a què serveixen les auditories de comptes?

Les firmes de Grup20 reivindiquen la valuosa funció de les auditories de comptes per a reforçar la transparència econòmica i la reputació de les empreses enfront de clients, accionistes o inversors.

Les auditores exerceixen una labor transcendental en la situació econòmica actual, per a recuperar la confiança en els mercats, quan les pimes continuen immerses en un desafiament empresarial sense precedents.

Qualitat, supervisió i confiança

Grup20 recorda que els professionals del sector de l’auditoria han de complir una formació contínua obligatòria, a més de superar proves especialment exigents per a accedir al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, amb un percentatge d’aprovats inferior al 30%.

Malgrat això, es tracta d’una professió en ple creixement. Així, segons s’extreu de la Memòria Anual de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, “els auditors exercents i les societats d’auditoria van declarar a l’ICAC el 2021 un total de 71.893 treballs d’auditoria”.

Les firmes d’auditoria superen a més estrictes controls de qualitat realitzats periòdicament per part de l’ICAC, que l’últim any ha incrementat el número de les activitats de supervisió.

Els professionals de Grup20 consideren que la figura de l’auditor és ara, més que mai, essencial per a restablir la confiança en la informació financera, en benefici de la recuperació econòmica i de tota la societat.

 

Grupo20