En el transcurs de la sessió, el President del Registro de Economistas Auditores ha manifestat que “Grup20 és una associació referent en l’auditoria, un sector que actualment es troba en creixement” i ha presentat el pla de futur del REA per als pròxims anys, després de la seva elecció com a nou President

Emilio Álvarez, President del Registro de Economistas Auditores (REA), ha participat en una nova edició dels ‘Breakfasts Grup20’, que l’Associació Grup20 Auditoria organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent.

Carles Puig de Travy, Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), ha donat la benvinguda als assistents a la seu del CEC a Barcelona, on s’ha celebrat el ‘Breakfast Grup20’. En el transcurs de la reunió, ha estat acompanyat per Maurici Olivé, Gerent del CEC.

Durant la sessió, celebrada en format híbrid, Emilio Álvarez, President del Registro de Economistas Auditores (REA), ha manifestat que “Grup20 és una associació referent en l’auditoria, un sector que actualment es troba en creixement”. Al llarg de la seva intervenció ha presentat el pla de futur de l’organització per als pròxims anys, després de la seva elecció com a nou President.

Entre els reptes del sector de l’auditoria, ha destacat els canvis normatius en la gestió de qualitat dins de les firmes, amb la nova Llei d’Auditoria de Comptes, els informes corporatius vinculats a la sostenibilitat, així com la importància de la digitalització de la documentació dels treballs d’auditoria.

Així mateix, ha destacat la necessitat de promoure la funció social de l’auditoria i de millorar la percepció del sector en l’àmbit mediàtic, empresarial i social. Ha fet referència també a la coauditoria com una eina per a lluitar contra la concentració del mercat de l’auditoria.

Finalment, ha posat l’accent en la retenció i la captació de talent, un dels principals desafiaments en el sector de l’auditoria i consultoria.

Mercè Martí Queralt, presidenta de Grup20, ha presentat la trobada amb el president del REA, que ha comptat amb una àmplia representació de les 21 firmes de l’Associació Grup20 que, amb una facturació agregada de més de 339 M€, representen prop d’un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión.

Registro de Economistas Auditores – REA

El REA Auditores és un òrgan especialitzat del Consejo General de Economistas creat per a desenvolupar les funcions que aquest Consejo té en matèria d’auditoria de comptes. En l’actualitat, és l’organització més representativa dels auditors, amb el 60% de les societats i persones físiques que exerceixen l’auditoria. Compta amb més de 6.000 auditors inscrits, i el nombre de societats d’auditoria afiliades és de 770.

Consejo General de Economistas

El Consejo General de Economistas coordina i representa en els àmbits nacional i internacional a tots els Col·legis d’Economistes i de Titulars Mercantils d’Espanya, ordena l’exercici professional dels seus col·legiats i defensa i protegeix els seus interessos professionals. En l’actualitat hi ha 65.000 col·legiats entre els 65 Col·legis existents.

Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria

Grup20 va néixer de la iniciativa de diferents firmes d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

Actualment, Grup20 està configurat per Alexandre Folch (AFP), Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS I ASSOCIATS AUDITORS), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

Grupo20