El Plenari de Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria- ha aprovat per unanimitat la renovació de la Junta Directiva de l’Associació amb la reelecció de Mercè Martí (Kreston Iberaudit) com a Presidenta, Pere Ruiz (Faura-Casas) com a Vicepresident, Ramón Riera (Vir Audit) com a Secretari, Noelia Acosta (Audiaxis) com a Tresorera i Joan Siurana (Moore) com a Vocal.

La renovada Junta Directiva seguirà amb la gestió de l’Associació durant els pròxims dos anys.

L’Associació està configurada per destacades empreses del sector de l’auditoria que representen un 10% de la facturació total del mercat espanyol i un 40% de la facturació de les firmes mitjanes.

Grupo20, que enguany celebra el seu 25è Aniversari, lidera iniciatives de debat com el principal interlocutor de les firmes mitjanes amb els representants institucionals del sector de l’auditoria.

La renovada Junta Directiva vol continuar promovent l’exercici professional dels auditors i les auditores, i debatre sobre tots els aspectes relacionats amb l’auditoria, el seu paper en la societat i, en general sobretot el referent a la transparència de la informació financera i econòmica.

Grupo20