Durant la sessió, celebrada en format virtual, Gonzalo Ramos ha explicat els objectius i funcions de PIOB.

 

Els membres de Grupo20, representants de les principals auditores mitjanes, han mantingut un col·loqui amb el Secretari General del PIOB sobre les Normes Internacionals d’Auditoria i sobre el paper dels auditors en la verificació de la informació sobre sostenibilitat.

 

Gonzalo Ramos, Secretari General del Public Interest Oversight Board (PIOB), ha estat el protagonista d’una nova edició del ‘Breakfast Grup20’, que l’Associació Grup20 Auditoria organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent.

Gonzalo Ramos és el Secretari General del PIOB des de 2009. Anteriorment, ha exercit, entre altres càrrecs, com a President del Comitè d’Auditoria del Fons Monetari Internacional, com a Director Executiu per a Espanya i Mèxic del Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament, així com a Director General de Finançament Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda.

Durant la sessió, celebrada en format virtual, Gonzalo Ramos ha explicat els objectius i funcions del PIOB, l’organisme global independent de supervisió que busca millorar la qualitat i l’enfocament d’interès públic de les normes internacionals en matèria d’auditoria, verificació i ètica formulades per l’IAASB i IESBA.

Els membres de Grup20, representants de les principals auditores mitjanes, han mantingut un col·loqui amb el Secretari General del PIOB sobre les Normes Internacionals d’Auditoria per a Entitats Menys Complexes i sobre el paper de comptables i auditors en la preparació i verificació de la informació no financera.

 

Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria

Grup20 va néixer de la iniciativa de diferents firmes d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

L’Associació Grup20 reuneix el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de més de 339 M€, les 21 firmes de l’Associació representen prop d’un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 42 principals firmes de l’Estat.

Actualment, Grup20 està configurat per Diego Soler (AFP), Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS I ASSOCIATS AUDITORS), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

PIOB

PIOB (Public Interest Oversight Board) és l’organisme global independent de supervisió que busca millorar la qualitat i l’enfocament d’interès públic de les normes internacionals en matèria d’auditoria, verificació i ètica formulades per l’IAASB i IESBA (the International Auditing and Assurance Standards Board & International Ethics Standards Board for Accountants).

El seu objectiu és millorar la confiança en els mercats de capitals assegurant l’enfocament d’Interès Públic en l’establiment de normes internacionals d’auditoria i verificació, i en l’establiment de normes ètiques per a la professió comptable i auditora.

El PIOB està format actualment per la presidenta del PIOB, Linda de Beer, nou membres, i el secretari general, Gonzalo Ramos, que coordina un equip de sis persones que té la seva seu a Madrid (https://ipiob.org/).

 

 

Grupo20