Josep Serra Millà, auditor, soci de Bové Montero i membre de Grup20 va morir la setmana passada.

Després de la pèrdua del nostre company i amic, el Plenari de Grup20 vol manifestar tot el seu afecte per a la seva família i per a l’equip de Bové Montero.

Economista de formació, Josep es va incorporar a Bové Montero en la seva fundació. Va dedicar la seva vida sencera a l’auditoria, una professió que estimava, i deixa una gran contribució i un important llegat en el sector que és àmpliament reconegut. Era membre del’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, de la Comissió d’Assessors Fiscals i de Comptabilitat de Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), del Consell Directiu del Registre d’Experts Comptables de Catalunya (RECC), de Grup20 Auditoria i també formava part del Consell Directiu d’HLB International.

Des de Grupo20 recordarem sempre la seva qualitat humana i la seva implicació amb l’Associació Grup20 i amb la professió.

 

 

Grupo20