Durant la sessió, celebrada en format virtual, el síndic major ha presentat les principals línies del pla de control de la Sindicatura i el Pla Estratègic 2022-2028 del renovat Ple, el passat mes de febrer.

 

Els membres de Grup20, representants de les principals auditores mitjanes, s’han mostrat disposats a col·laborar amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a les seves fiscalitzacions.

 

L’Il·lustre Senyor Miquel Salazar Canalda, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ha estat el protagonista d’una nova edició del ‘Breakfast Grup20’, que l’Associació Grup20 Auditoria organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent.

Durant la sessió, celebrada en format virtual, el síndic major ha presentat les principals línies del pla de control de la Sindicatura i el Pla Estratègic 2022-2028 del renovat Ple, el passat mes de febrer. “El Pla Estratègic de la Sindicatura de Comptes inclou quatre eixos estratègics que resumeixen el compromís inequívoc de millora de la institució en el procés de fiscalització i l’impacte dels informes en els serveis públics; en la política de recursos humans, dels mitjans tecnològics i de l’organització; en la comunicació interna i externa; i en la col·laboració amb altres òrgans de control i altres entitats”, ha afirmat el síndic major.

Els membres de Grup20, representants de les principals auditores mitjanes, s’han mostrat disposats a col·laborar amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a les seves fiscalitzacions.

 

 

Sindicatura de Comptes de Catalunya

La missió de la Sindicatura de Comptes és fiscalitzar els comptes i avaluar l’economia, l’eficàcia, l’eficiència, la legalitat i la regularitat de l’acció del sector públic de Catalunya per mitjà de l’elaboració d’informes i l’assessorament al Parlament, per millorar els serveis públics, el retiment de comptes i la transparència.

Il·lustre Senyor Miquel Salazar Canalda

Síndic major de la Sindicatura de Comptes des del 15 de març del 2022. És membre del Ple d’aquesta institució des del 3 de setembre del 2013. És membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura i titular del Departament Sectorial G.

 

Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria

Grup20 va néixer de la iniciativa de diferents firmes d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

L’Associació Grup20 reuneix el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de més de 339 M€, les 21 firmes de l’Associació representen prop d’un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 42 principals firmes de l’Estat.

Actualment, Grup20 està configurat per Alexandre Folch (AFP), Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS I ASSOCIATS AUDITORS), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

Grupo20