• El sector de l’auditoria serà clau per a avançar cap al creixement econòmic i reforçar la transparència mitjançant la verificació de l’adequada aplicació dels fons europeus i contribuir així a una transformació real de l’economia

  • Les firmes de ‘Grup20 Auditoria’ aposten per una inversió en innovació i per una major implicació per aconseguir un desenvolupament global més just

Grup20, l’Associació de les principals firmes mitjanes d’auditoria d’Espanya, destaca la funció de l’auditoria per a continuar fomentant la transparència econòmica, essencial durant la crisi provocada per la pandèmia mundial.

El sector de l’auditoria, consultoria i assessorament fiscal ha actuat com un suport fonamental per a les companyies enfront del desafiament econòmic i empresarial que ha causat la COVID-19. La feina que han realitzat els auditors i auditores per a donar veracitat a la informació financera és un pilar indispensable per a l’economia i per a les empreses.

Segons les últimes projeccions de creixement del Fons Monetari Internacional (FMI) en el seu WEO (World Economic Outlook) del mes d’octubre, l’economia mundial creixerà un 5,9% el 2021 i un 4,9% el 2022. El pronòstic de creixement del PIB per a Espanya, segons l’FMI, és del 5,7% per a enguany i del 6,4 per al 2022.

L’FMI preveu en el seu informe que “la recuperació econòmica mundial continuï” i subratlla que “l’accés a les vacunes continua sent el principal motiu de les divisions que marquen la recuperació mundial, reforçat pel ressorgiment de la pandèmia”. Cal destacar que en els pronòstics per a les economies de la UE es tenen en compte també les transferències directes i préstecs previstos en el marc del pla Next Generation EU. Aquest instrument de recuperació dotarà a Espanya 140.000 milions d’euros que es destinaran a “augmentar la productivitat i el creixement potencial, avançant cap a una Espanya verda, digital, inclusiva, amb major cohesió social i territorial i sense bretxes de gènere”, d’acord amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Una vegada més, l’auditoria serà un factor clau per a avançar cap al creixement econòmic i per a reforçar la transparència mitjançant la verificació de l’adequada aplicació dels fons europeus i contribuir així a una transformació real de l’economia.

Els coneixements i capacitats dels auditors permeten també, sempre que els equips disposin dels professionals adequats, valorar qüestions mediambientals i socials que són igualment rellevants per a aprofundir en l’eficiència de les empreses i que s’inclouen en l’Estat d’Informació No Financera (EINF), la verificació de la qual poden dur a terme els auditors. Així mateix els professionals del sector de l’auditoria es preparen per als canvis legislatius que planteja la proposta de Directiva europea sobre informes de sostenibilitat corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD), amb relació a la correcta supervisió de la informació no financera.

En aquest camí cap a la transformació del teixit empresarial, les firmes de Grup20 Auditoria continuaran avançant en la seva aposta per una inversió en innovació cap a un futur més digitalitzat i per una major implicació per aconseguir un creixement global més just, sense perdre de vista els objectius marcats per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i superar així els principals desafiaments del món.

 

Grupo20