Artículo de Mercè Martí (Kreston Iberaudit), Presidenta de Grupo20.

Des de Grup20 defensem la coauditoria com una oportunitat per a estimular la competència.

La promoció i incentivació de la coauditoria a Espanya és una de les principals demandes de les firmes mitjanes multidisciplinàries que formem part de Grup20, l’Associació que tinc l’honor i responsabilitat de presidir, segons l’enquesta que hem realitzat recentment entre els nostres membres.

En la coauditoria o auditoria conjunta dues o més firmes independents realitzen l’auditoria d’estats financers d’una entitat, amb l’emissió d’un informe únic, signat sota la responsabilitat de totes les firmes implicades.

Des de l’Associació Grup20, considerem que la instauració de l’auditoria conjunta obligatòria permetria obrir el mercat a una competència més eficient a Espanya i beneficiaria a tots els actors del sector econòmic i empresarial.

Segons hem expressat en el nostre últim manifest, l’actual concentració del sector de l’auditoria limita l’entrada de firmes mitjanes i l’auditoria conjunta es presenta com una solució que estimularia la competència entre un nombre més ampli d’auditores. A més permetria l’accés de les firmes mitjanes a clients de major envergadura, segons exposa l’informe elaborat per The Competetion and Markets Authority (CMA).

Un recent estudi realitzat pel Registro de Economistas Auditores (REA) posa de manifest la rellevància del foment de la coauditoria com a tema de debat en el sector, tant a Espanya com a Europa, a través de les aportacions de diversos experts, i conclou que “l’auditoria conjunta pot considerar-se un mitjà eficaç per a reforçar la independència de l’auditor, afavorir l’exercici de l’escepticisme professional i augmentar la qualitat de l’auditoria, mentre que el mercat, en general, sembla demandar més coauditoria com a eina que afavoreix la competència”.

Els membres de Grup20 defensem l’aplicació de la coauditoria per a aconseguir una millor estructuració i eficàcia del sector. A més creiem que permetria facilitar l’accés a treballs més complexos a les firmes mitjanes, que complim amb uns alts estàndards de qualitat i superem exitosament estrictes controls realitzats per part de les autoritats competents.

El sistema d’auditoria conjunta, a més d’afavorir la competència, incentivaria l’especialització i innovació dels equips de treball i, a la vegada, comportaria la captació de nous talents en les firmes mitjanes.

Amb la instauració de l’auditoria conjunta, la revisió dels estats financers es realitzaria per part de dues firmes, la qual cosa ajudaria a reforçar la qualitat dels serveis i a incrementar la confiança d’accionistes i inversors.

En conclusió, les firmes de Grup20 considerem que la coauditoria aportaria grans beneficis al nostre sector i que milloraria la transparència empresarial, generant un impacte summament positiu en l’economia.

 

Grupo20