Grup20, l’Associació de les principals firmes mitjanes d’auditoria d’Espanya, destaca la singular actuació dels i les professionals de l’auditoria, consultoria i assessorament fiscal durant la crisi econòmica provocada pel COVID-19.

Els membres de Grup20 consideren que els i les auditors/es i assessors/es s’han convertit en “un suport imprescindible per a les empreses durant l’estat d’alarma, en el qual han actuat com a servei essencial”.

Creuen que les empreses i els seus clients estan vivint “un desafiament empresarial sense precedents” i que les firmes multidisciplinàries de Grup20 estan desenvolupant “un treball essencial per a guiar i salvaguardar l’economia del país”, desenvolupant la seva activitat al mateix nivell i prestant els mateixos serveis amb la màxima celeritat, qualitat i eficàcia des del confinament general.

Destaquen la rellevant funció de l’auditoria en aquests moments per a donar veracitat a la informació financera. Així com la implicació dels assessors fiscals i laborals, que estan suportant una gran càrrega de treball, a causa de l’augment d’ERTOs i al trobar-se també en el període de presentació de les declaracions tributàries amb noves mesures derivades de la situació actual. També han vist incrementat el seu treball els consultors jurídics del sector públic que han ofert el seu assessorament en tràmits administratius relacionats amb la gestió pandèmia, que precisaven de la màxima urgència.

Gran part de les plantilles estan teletreballant, seguint les recomanacions de l’administració, mantenint les firmes d’auditoria de Grup20 el mateix nivell d’activitat i productivitat.

L’adaptació al teletreball s’ha produït amb molta efectivitat a causa de l’adequada estructuració i cohesió empresarial de les companyies de Grup20, que ja comptaven amb processos de transformació digital molt avançats.

La col·laboració de les firmes multidisciplinàries és primordial per a mantenir el funcionament estructural de l’economia i ara les firmes es preparen per a afrontar els reptes econòmics i empresarials que planteja el futur per a les pròpies firmes, així com per acompanyar als seus clients.

Grupo20