El document recull els valors de l’Associació i les activitats més destacades del període 2019-2020.

L’Associació Grup20 Auditoria, formada per vint destacades firmes mitjanes multidisciplinàries, ha presentat la seva memòria corporativa, que recull els valors de l’entitat, així com les activitats i propostes més destacades del període 2019-2020.

L’informe inclou una recopilació de les reunions mantingudes, en el marc de l’organització periòdica dels “Breakfast Grup20”, amb els principals representants institucionals i empresarials. Així mateix recull les propostes presentades per l’Associació com són la defensa de la instauració de l’auditoria conjunta obligatòria o la necessitat d’auditar les subvencions econòmiques europees del fons de la Unió Europea per a la recuperació econòmica.

També es presenten les mesures implementades per a fomentar una major projecció de les dones en el sector de l’auditoria a través de la promoció de l’adhesió de les firmes del grup al decàleg d’equitat de la Comissió d’Equitat del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

La memòria destaca el continu creixement de l’Associació que ha comptat amb l’adhesió de “Bové Montero”, com a nou membre. La firma va decidir unir-se a Grup20 per a participar amb els objectius de l’associació, dirigits a una millora constant de l’exercici professional de l’auditor i a un acostament a la realitat empresarial mitjançant una informació rellevant i transparent.

Gran part de les iniciatives i propostes presentades el 2020 van sorgir arran de l’esclat de la pandèmia i Grup20 va centrar-se a promoure l’actuació com a servei essencial dels equips de treball de les seves firmes, que van oferir un suport imprescindible a les empreses durant l’estat d’alarma per a salvaguardar l’economia i per a donar veracitat a la informació financera.

GRUP20- FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D’AUDITORIA

L’Associació Grup20 agrupa el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les Big4. Amb una facturació agregada de més de 184 M€, les 20 firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les multinacionals, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 44 principals firmes de l’Estat.

Durant els més de vint-i-cinc anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l’articulació de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant un canal de transmissió de les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la necessitat d’independència de l’auditor.

Actualment, l’Associació Grup20 està configurada per Alexandre Folch (AFP), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Josep Serra (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

 

Grupo20