Les firmes mitjanes de Grup20 Auditoria, que compten amb una facturació agregada de més de 293 M€, inicien aquest 2022, marcat encara per les conseqüències econòmiques de la pandèmia, amb l’objectiu de fomentar l’auditoria de les pimes, aplicar noves mesures per a la retenció del talent, incrementar la visibilitat de les dones en el sector, així com contribuir a la recuperació econòmica i continuar treballant en l’adaptació al nou reglament d’auditoria. Aquests són els principals desafiaments del 2022 per a les 21 firmes auditores de l’Associació Grup20, que representen prop d’un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’.

 

Auditoria de les pimes

Els membres de Grup20 sostenen que ha de fomentar-se el treball que realitzen les auditores mitjanes a Espanya en les revisions per a Pimes, ja que és clau per a la recuperació econòmica. En aquest aspecte, es té en compte la rellevància de petites i mitjanes empreses, que abasten més del 95% de les empreses i generen més del 90% d’ocupació. En aquest sentit, l’Associació reivindica reduir els límits obligatoris per a auditar-se, a més de facilitar mesures i ajudes que afavoreixin les auditories voluntàries d’aquelles empreses que no estan obligades a fer-ho.

 

Retenció del talent

La captació i retenció de talent s’ha convertit en un repte indiscutible dins de les firmes multidisciplinàries mitjanes, que ofereixen plans de formació permanent, amb l’objectiu d’assegurar l’exercici òptim de la professió, així com plans de carrera a mida, dissenyats per a crear oportunitats de futur en firmes de reconegut prestigi que promouen el talent i l’excel·lència.

 

Visibilitat de les dones

L’Associació Grup20 i tots els seus membres mantenen la seva ferma aposta per a reforçar totes aquelles mesures que fomentin l’equitat i l’empoderament de les dones auditores. La presència de dones líders en càrrecs de direcció dins de les firmes d’auditoria continua sent una excepció. Segons el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), a Catalunya “només hi ha un 18% de dones col·legiades i en les firmes d’auditoria es constata molt poca presència femenina en els càrrecs directius”, per la qual cosa les firmes d’auditoria continuaran col·laborant enguany amb les diferents corporacions per a dur a terme accions orientades a la retenció de talent femení.

 

Recuperació econòmica

Les firmes de Grup20 reivindiquen també la significativa funció del sector auditor per a avançar cap al creixement econòmic, reforçant, entre altres aspectes, la transparència mitjançant la verificació de l’adequada aplicació dels fons europeus Next Generation, i també a través de la realització d’Informes de Procediments Acordats per a comprovar que els avals concedits per l’Instituto de Crédito Oficial han estat destinats a la finalitat per la qual van ser concedits.

 

Nou reglament d’auditoria

L’any passat es va aprovar el Nou Reglament d’Auditoria i les firmes auditores seguiran treballant el 2022 per a adaptar la seva activitat a la nova normativa, tenint en especial consideració la salvaguarda d’incompatibilitats, el reforç del control intern de qualitat i l’adaptació a la temporalitat dels treballs.

 

 

Grupo20