Les firmes multidisciplinàries mitjanes de Grup20, especialitzades en auditoria, consultoria i assessorament fiscal, han començat un nou curs enmig d’un escenari cada dia més incert per l’evolució de la COVID-19. Els últims mesos han estat intensos, ja que auditors/es i assessors/es s’han convertit en “un suport imprescindible per a les empreses, actuant com a servei essencial”.

Seguint les recomanacions de l’administració, gran part de les plantilles estan teletreballant. Un 85% de les firmes mitjanes està aplicant fórmules de teletreball en diferents modalitats, segons una enquesta realitzada per l’Associació Grup20, formada per les vint principals firmes mitjanes del sector a Espanya i que representen el deu per cent de la facturació total del mercat espanyol i un quaranta per cent de la facturació de les firmes mitjanes.

De les 20 firmes representades en l’enquesta, un 40% està combinant un sistema mixt de teletreball i format presencial en el qual predomina el teletreball, un 15% està realitzant un sistema mixt on predomina el format presencial i un 25%, un sistema mixt a parts iguals. Un 15% està treballant de manera presencial exclusivament enfront d’un 5% que només treballa a distància.

 

El sistema de torns en el treball presencial s’alterna amb modalitats de teletreball en molts casos, i es manté la modalitat presencial especialment en unes certes àrees que requereixen una atenció presencial o per a determinades reunions i treballs concrets.

Les firmes continuaran adaptant-se a les noves recomanacions i limitacions, segons vagin avançant els esdeveniments, i un 95% dels enquestats creu que es mantindran fórmules per a promoure el teletreball, una vegada superada la pandèmia. Així les firmes han accelerat els seus processos de digitalització, proporcionant noves eines i mitjans per a facilitar el treball a distància, així com la interacció dels equips mitjançant videoconferències.

Un 65% de les firmes de Grup20 considera que ha mantingut el mateix nivell d’activitat i productivitat que abans de la pandèmia. Encara que només un 5% preveu un increment de la facturació per a aquest exercici, un 75% mantindrà la facturació, enfront d’un 20% que augura una disminució.

Entre les noves oportunitats de negoci detectades, per part d’un 50% de les firmes, destaquen l’assessorament laboral, especialment en processos d’ERTOs i reestructuració, plans de reactivació econòmica i treballs “d’assurance”.

Sobre els nous beneficis per als treballadors, trobem l’oferta de cobertura sanitària, així com una major flexibilitat horària.

L’adaptació dels despatxos ha significat, en la gran majoria de les firmes, una limitació de l’ús de les zones comunes i una redistribució dels espais, així com una limitació de l’aforament en prop del 80% de les firmes enquestades. Un 20% ha realitzat test de coronavirus als seus empleats.

Amb relació a les principals demandes del sector en la situació actual, les firmes coincideixen en la necessitat de promoure l’auditoria conjunta, així com regular la concentració del sector i reduir els límits legals per a l’obligatorietat d’auditar empreses.

L’adaptació al teletreball s’ha produït amb molta efectivitat a causa de l’adequada estructuració i cohesió empresarial de les companyies de Grup20, que ja comptaven amb processos de transformació digital molt avançats.

Grupo20