La firma d’auditoria Audix Audit és una societat independent de Morison ACPM

 

Grup20 és l’Associació de les principals firmes mitjanes d’auditoria d’Espanya

 

El Plenari de Grup20 Auditoria ha aprovat per unanimitat la incorporació d’una nova firma a l’Associació, Audix Audit, que estarà representada per la seva sòcia Lídia Martínez.

Grup20, l’Associació de les principals firmes mitjanes d’auditoria, concentra el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de 360 M€, les 19 firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’.

La firma d’auditoria Audix Audit és una societat independent de Morison ACPM. Morison ACPM és una firma de serveis professionals amb més de 40 anys d’experiència prestant serveis a PIMES i grans companyies. Morison ACPM compta amb un equip multidisciplinari de 280 professionals: assessors tributaris, experts comptables, financers de primer nivell i especialistes de l’àmbit legal, laboral, estrangeria i comerç exterior. Des de 18 oficines ofereix servei a tot Espanya, Andorra i Cuba i també a distància.

Els socis de la firma, Hèctor M. Nicolau Mateo i Lídia Martínez Tres, tenen més de trenta anys d’experiència en el sector de l’auditoria. L’activitat principal de la firma la constitueix l’auditoria de comptes, en el sentit més ampli, així com l’exercici de totes aquelles funcions, activitats i treballs reconeguts als auditors en les normes legals.

La representant d’Audix Audit dins de l’Associació Grup20 serà Lídia Martínez. És Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, membre del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) i del Registro de Expertos Contables (REC). Compta amb formació professional continuada en l’àmbit de l’auditoria i la comptabilitat, homologada per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

“Amb la incorporació d’Audix Audit a Grup20 tindrem l’oportunitat de formar part d’un dels més significatius fòrums de debat del sector de l’auditoria i de sumar-nos als seus objectius de fomentar la transparència econòmica, així com l’exercici de les millors pràctiques en el sector de l’auditoria” ha assegurat Lídia Martínez, sòcia d’Audix Audit.

Per la seva part, Mercè Martí, presidenta de Grup20, ha destacat que “comptar amb l’adhesió d’una firma de reconegut prestigi i trajectòria com és Audix Audit suposa tot un impuls per a consolidar el paper de Grup20 com el principal altaveu de les auditores mitjanes, l’any que se celebra el 30 Aniversari de l’Associació”.

 

GRUP20- FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D’AUDITORIA 

L’Associació Grup20 reuneix el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de 360 M€, les 19 firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 41 principals firmes de l’Estat.

Durant els trenta anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l’articulació de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant un canal de transmissió de les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la necessitat d’independència de l’auditor.

Actualment, Grup20 està configurat per Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Carlos Giménez (AUDALIA NEXIA), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Lídia Martínez (AUDIX AUDIT), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Albert Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

Grupo20