El president del CCJCC ha presentat als membres de Grup20 els reptes del sector de l’auditoria

 

Durant la trobada, els membres del Plenari de Grup20 han traslladat als representants del Col·legi els seus punts de vista sobre l’exercici professional de l’auditoria

 

 Joan Vall, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), i Xavier Cardona, director general del CCJCC, han participat en una nova edició dels ‘Breakfasts Grup20’, que l’Associació Grup20 Auditoria organitza periòdicament amb representants del sector institucional, empresarial i docent.

En el transcurs de la trobada, celebrada en format presencial a Barcelona, Joan Vall, president del CCJCC, ha presentat als membres de Grup20 els reptes del sector de l’auditoria i del nou Consell Directiu del Col·legi. Entre els desafiaments més rellevants ha destacat el paper de l’auditor en l’àmbit de la sostenibilitat, la innovació tecnològica, la gestió del talent, la transparència del sector públic i l’empoderament de les dones en càrrecs directius”.

Durant la reunió, els membres del Plenari de Grup20 han traslladat també als representants del Col·legi els seus punts de vista sobre l’exercici professional de l’auditoria.

Mercè Martí, presidenta de Grup20, ha manifestat el seu “agraïment al Col·legi per participar en aquest Breakfast Grup20, celebrat en el marc de les activitats organitzades en motiu del 30 Aniversari de l’Associació, que posa de manifest la rellevant funció de Grup20 com a representant de les firmes mitjanes”. 

 

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA

La missió del Col·legi és recollir les sensibilitats professionals i socials dels membres que representa; buscant camins, vies per complir les seves obligacions amb el col·lectiu i treballar per dur-les a terme, per fer material una visió: aconseguir el reconeixement públic del valor aportat per una professió -l’auditoria- que sempre ha anat lligada als termes fiabilitat, rigor, utilitat, independència i compromís.

 

GRUP20- FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D’AUDITORIA

L’Associació Grup20 reuneix el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les ‘Big Four’. Amb una facturació agregada de 360 M€, les 19 firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les ‘Big Four’, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 41 principals firmes de l’Estat.

Durant els trenta anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l’articulació de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant un canal de transmissió de les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la necessitat d’independència de l’auditor.

Actualment, Grup20 està configurat per Carlos Villanueva (AOB AUDITORES), Carlos Giménez (AUDALIA NEXIA), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Lídia Martínez (AUDIX AUDIT), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Daniel Masferrer (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Albert Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Juanjo Poo (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

 

 

Grupo20