Durant la trobada, Antoni Cañete ha valorat molt positivament la funció de l’auditoria en l’àmbit empresarial i econòmic en el camí cap a un “capitalisme més inclusiu per a pimes i persones autònomes”

 

Els assistents al “Breakfast Grup20” han debatut també sobre el paper de les firmes auditores mitjanes per a fomentar la transparència de la informació financera i no financera

 

L’Associació Grup20 Auditoria, formada per vint destacades firmes mitjanes multidisciplinàries, s’ha reunit amb Antoni Cañete, president de PIMEC, en una sessió per videoconferència. La trobada s’ha celebrat en el marc dels “Breakfast Grup20”, que l’Associació organitza periòdicament amb representants del sector empresarial, institucional i docent.

Durant la reunió, celebrada en format virtual, Antoni Cañete ha valorat molt positivament la funció de l’auditoria en l’àmbit empresarial i econòmic en el camí cap a un “capitalisme més inclusiu per a pimes i persones autònomes”.

Mercè Martí Queralt, presidenta de Grup20, ha destacat “el paper de les firmes auditores mitjanes per fomentar la transparència de la informació financera i no financera, indispensable en el món empresarial”.

Els assistents al “Breakfast Grup20” també han debatut sobre la necessitat d’auditar les ajudes econòmiques previstes, així com sobre l’aplicació de mesures efectives per a combatre la morositat.

Els membres de Grup20 han mostrat al president de PIMEC la seva disposició en col·laborar en totes aquelles iniciatives que promoguin mesures legislatives i fiscals que puguin afavorir un major creixement de les pimes.

GRUP20- FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D’AUDITORIA

L’Associació Grup20 agrupa el volum més gran de facturació del sector a Espanya, darrere de les Big4. Amb una facturació agregada de més de 184 M€, les 20 firmes de l’Associació representen un 40% de la facturació del sector, excloent les multinacionals, segons s’extreu de dades del rànquing d’auditoria que publica anualment el diari Expansión, amb informació de les 44 principals firmes de l’Estat.

Durant els més de vint-i-cinc anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l’articulació de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant un canal de transmissió de les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la necessitat d’independència de l’auditor.

Actualment, l’Associació Grup20 està configurada per Alexandre Folch (AFP), Joaquín Martín (AUDALIA NEXIA), Noelia Acosta (AUDIAXIS AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), Miguel Ángel Catalán (AUREN), Josep Serra (BOVÉ MONTERO), Ferran Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel Hernández (CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (GPM AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (KRESTON IBERAUDIT), Joan Siurana (MOORE ADDVERIS), Joan Camps (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).

PIMEC

Fundada el 1975 i ampliada el 1997 amb la fusió entre PIMEC i SEFES, PIMEC és avui dia la confederació patronal més representativa que representa i defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya. Per PIME s’entén la definició utilitzada per la Comissió Europea a la seva Recomanació 2003/361/CE.

PIMEC és l’agent social més representatiu a Catalunya, que participa en més de 430 taules i comissions de treball amb les administracions públiques i els altres agents socials més representatius, a més d’opinar de manera regular sobre iniciatives legislatives i polítiques públiques i fer propostes per defensar i representar els interessos de les pimes i autònoms. Aquesta tasca es desenvolupa tant a Catalunya en tots els nivells (local, comarcal i autonòmic), com al conjunt de l’Estat i a Europa.

La voluntat de PIMEC és sensibilitzar i treballar perquè la política econòmica estigui pensada per afavorir el desenvolupament de les pimes i dels autònoms, el principal teixit empresarial de Catalunya, ja que representen més del 99,8% del total d’empreses, el 70% de l’ocupació i el 65% del PIB del nostre país.

PIMEC vetlla pels interessos de pimes i autònoms per mitjà de la seva presència en qualitat d’agent social a taules i comissions, així com d’accions de “pressió” en àmbits cabdals d’interès per a les Pimes i la seva competitivitat.

Grupo20