L’Associació presenta en format vídeo els seus objectius i les activitats dutes a terme el passat exercici.

 

L’Associació Grup20 Auditoria, constituïda per les principals auditores mitjanes, ha presentat la seva memòria corporativa de 2021, que recull en format vídeo els valors i propòsits de l’entitat, així com les activitats dutes a terme el passat exercici.

El vídeo mostra un resum dels ‘Breakfasts Grup20’ celebrats l’any passat, sessions realitzades per videoconferència amb Santiago Durán, president de l’ICAC; Antoni Cañete, president de PIMEC; Oriol Amat, en la seva etapa com a degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, etc.

A més inclou les principals reivindicacions i iniciatives de l’Associació en 2021 com són la publicació del ‘Decàleg de Grup20’, que incorpora recomanacions i aportacions per a fomentar bones pràctiques en el sector de l’auditoria; la defensa de la coauditoria com una oportunitat per a estimular la competència; l’aposta per a l’equitat de gènere i la retenció del talent femení en el sector auditor, la promoció de l’auditoria de les pimes de menor dimensió, així com el foment de l’auditoria per a avançar cap al creixement econòmic i reforçar la transparència.

La memòria es fa ressò també de la incorporació a l’Associació de la firma AOB Auditores, (Grupo ETL GLOBAL), representada pel seu soci Carlos Villanueva, i també de la firma del conveni de col·laboració amb ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, pel qual Grup20 va passar a ser Soci Protector d’ACCID.

Finalment, exposa la renovació de la Junta Directiva de l’Associació, amb la reelecció de Mercè Martí Queralt (Kreston Iberaudit) com a presidenta, Pere Ruiz Espinós (Faura-Casas) com a vicepresident, Ramon Riera Creus (Viraudit) com a secretari, Noelia Acosta Sánchez (Audiaxis) com a tresorera i Joan Siurana Tolrà (Moore Addveris) com a vocal. La nova junta directiva està compromesa a continuar el seu treball destinat a “enfortir la representació i prestigi de les firmes mitjanes dins del sector, així com promoure projectes que consolidin el paper de l’auditoria en la societat”.

 

 

Grupo20